top of page
erlend helene øyvind avlang .jpg

Hella sopperi

østerssopp1.jpg

Kven er vi?

Hella Sopperi består av to gardsbruk på Hella, i Alver kommune, og drivast av Øyvind, Erlend og Helene. Ideen oppstod når vi prøvde å finne eit potensiale for våre nedlagte fjøs, som tidlegare blei brukt til storfe. Etter litt oppussing har vi no to flotte lokale til dyrking av matsopp!

 

Soppen vår veks blant annet på kaffegrut fra lokale bedrifter, havreskall, halm, og selvhugga flis.

Kva produkt sel vi?

  • Blågrå østerssopp

  • Dyrkeposar til å dyrke fram sin eigen sopp heime (på bestilling) 

  • Snart tilbyr vi også shiitake og piggsvinsopp

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

  • tastebuds.no

  • REKO-ringen

  • Bunnpris Austmarka, Alver kommune

  • Gårdsutsalg på Hellevarden 25, 5936 Manger, eller i vår selvbetjente salsbod i vegen ved Radøyvegen 2170, 5936 Manger

Kontakt oss:

Telefon -  40047422 (Helene) / 452 96 513 (Øyvind)

Mail - post@hellasopperi.no

Heimeside - Hella sopperi

Facebook - Hella sopperi

Instagram - Hella sopperi

bottom of page