Kven er målgruppa?

Målgruppa for prosjektet er produsentar av lokalmat, reiseliv- og serveringsverksemder, samt bønder og fiskarar. Vidare skal vi med prosjektet nå ut til kommunane, skular, næringsliv, lag / organisasjonar knytt til kunnskapsformidling om matkultur og innbyggjarane generelt.

Kva skal prosjektet bidra med?

  • Styrke nettverk og samarbeid

  • Merkevarebygging

  • Kompetanseheving

Følg oss gjerne på instagram og facebook