top of page

Neset Gard

IMG_6069.JPG

Kven er vi?

Me er ein familie som bur på Neset gard på Seim i Alver kommune.  Her bur me 3 generasjonar fordelt på to hus. Me driv med grasfora villsau, birøkt og vedproduksjon.

 

Sauene våre er ute heile året og har god plass med tilgang til sjø, skog, ut- og innmark. Dei er nøysame dyr med godt morsinstinkt. Me har dagleg kontakt med sauene og driv berekraftig på gardens ressursgrunnlag.

Kva produkt sel vi?

  • Honning frå eigne bikuber

  • Skinnfell av eigne villsaulam

  • Ved

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

Me sel direkte frå garden eller på avtalt stad. Ta gjerne kontakt på mail.

Kontakt oss:

Mail - monagronnevik@hotmail.com | tigronnevik@gmail.com

Heimeside - Nesetgard.no er under utvikling og vil vere klar i løpet av vinteren

Facebook - Seim Neset Gard

Instagram - Nesetgarden

bottom of page