top of page

Slettevollen Gardsysteri

4 (4).jpg

Kven er vi?

Slettevollen gardsysteri held til i Brekke, ved Sognefjorden. På garden vår foredlar me litt av mjølka sjølv til ost og syrna mjølkeprodukt. Me lager Salatost, Steikeost, Oskepott, smørbar kremost, jogurt og surmjølk. Dei siste åra har produksjonen vore i eit leigd kjøken med avgrensa volum. I august 2023 står eige ysteri klar på garden. Då blir meir av den ferske mjølka frå kyrne våre til ost og andre spennande, lokale mjølkeprodukt.


I familiebedrifta er det er Cathrine som yster og har kontroll på ostane medan Håvard har ansvar for kvaliteten til mjølka og fôret, og at dyra er fornøgde. Nært samarbeid sikrar kvaliteten på produkta. I tillegg er det nokre gutar i familien som er spesielt opptekne av kalvane og som gjerne bidreg med kalvestell.


Fjøset er bygd om til lausdrift der kyrne sjølv kan bestemme kor tid dei skal mjølkast. I sommarmånadane beiter mjølkekyrne på den grøne bøen ned mot sjøen, og går inn for å bli mjølka. Me er opptekne av å bruke mest mogleg lokalt fôr utan at det går ut over kvaliteten på mjølka. Grovfôret gjennom vinteren er ensilert gras frå Brekke.

Cathrine har i tillegg ein stor interesse i kjøkkenhage, så kvitløk og urter til marineringa av salatosten blir dyrka lokalt på garden eller plukka i naturen.

Kva produkt sel vi?

Produkta våre er laga av fersk mjølk frå kyrne våre:

  • Smørbar kremost naturell eller med grasløk

  • Oskepott, upasteurisert modna kremost som er rulla i oske og modna med mjølkesopp 

  • Salatost, feta-type, både på glas i olje og krydder eller som vakumpakka blokk

  • Steikeost, halloumi-type

  • I tillegg har vi surmjølk og jogurt

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

  • Vi har utlevering på Reko-ringen (Åsane).

  • Ta kontakt via facebook eller send ei melding på telefon viss du vil bestille eller lurer på priser på produkta.

Kontakt oss:

Cathrine W. Tveit

Telefon - 91 75 90 76

Facebook - Slettevollen. Gardsysteriet i Brekke

Heimeside - Slettevollen Gardsysteri

bottom of page