top of page
Kolstad 28 (002).jpg

KOLSTAD MATGARD

Kolstad 36 (002).jpg

Kven er vi?

Kolstad Matgard er eit småbruk driven av Tore og Torill, to heimvendte vestlendingar. På garden går nokre ullgrisar, 15 sauer og rundt 20 høner for det meste fritt for å halde kulturlandskapet i hevd og for at dyra skal ha eit naturleg og godt liv. Slikt blir det også godt kjøt og gode egg av. Me nyttar ikkje kunstgjødsel eller sprøytemidlar og ynskjer å drive så naturleg som mogeleg.   

Kva produkt sel vi?

  • Kjøt av ullgris (pølser, kotelettar, bacon, fileter, såpe m.m.)

  • Kjøt og skinn av gamalnorsk sau 

  • Egg fra høner i hagen

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

  • Kontakt oss på Facebook, epost eller telefon.

  • Me er også av og til på Reko-ringen og Bondens Marked.

Kontakt oss:

Telefon - 99 70 22 73

Mail - kolstadmatgard@gmail.com

Facebook - Kolstad Matgard

Instagram - Kolstad Matgard

bottom of page