top of page
IMG_9464kopi.jfif

Garden kolås

IMG_1576.jpg

Kven er vi?

Morten og Gurid, småskalaprodusenter av villsauprodukt frå gammalnorsk sau på Lindås i Alver kommune.

 

I dag vert garden dreve som ei familiebedrift. For fem år sidan starta vi opp med gammalnorsk sau, populært kalt villsau. Dette er en urnorsk rase som har levd i Norge i 5000 år. Rasen holdt på å dø ut i Norge, men blei redda på 1960 – tallet. Sauene går ute heile året. Dei har dagleg tilsyn og held garden ryddig med sitt nøysomme kosthold. Sauane gir oss stor verdi og glede i kvardagen. Garden sel kjøt frå eigen buskap. Kjøttet tar smak frå det sauen beiter på og villsauen lagrer fettet på ein annen måte enn andre saueraser. For å overleve vinteren ute lagrar villsauen fettet rundt innvollene og ikkje i sjølve kjøtet. Det gjer kjøtet svært magert og mørt. Vi leverer årslam til slakt og videreformidler kjøt til kunde.

Kva produkt sel vi?

  • Ferskt kjøtt

  • Pinnekjøtt

  • Fenalår

  • Villsauskinn

  • Livdyr

  • Strikkekit til hund

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

Kontakt oss:

Telefon - 94 87 00 50

Mail - post@gardenkolas.no

Heimeside - Garden Kolås

Facebook - Garden Kolås

bottom of page