top of page

Nordre Solend Gård

7.jpg

Kven er vi?

På garden vår på Radøy produsera vi rampete mat i den friske kystlufta. Vi er oppteken av å produsere mat på det ressursgrunnlaget vi har på garden og at vi skal leggje til rette for eit rikt biologisk mangfald og ein berekraftig matproduksjon. Vi driv jorda økologisk og er debiosertifiserte. Alle dyra våre får gå ute heile året som dei sjølv vil.

Rampete mat vil sei at dyra får utøve mest mogeleg naturlig åtferd (om det så er at hønsa stjel all ripsbæra vår fordi dei går lause på garden) og at vi dyrkar matvekstane på ein slik måte at ein ivaretek og styrkar det viktige mikrolivet i jorda. Dette gir eit sluttprodukt som vi meiner er smakeleg, miljøvennleg og berekraftig. Vi levera i hovudsak til restaurantmarknaden men sel også produkt frå garden

Kva produkt sel vi?

  • Egg frå frilandshøns

  • Kjøtt frå frilandsgris

  • Langtidsmørna kjøt frå kalv

  • Økologisk kjøtt frå gammalnorsk spælsau

  • Sesongens økologiske honning frå bigarden vår

  • Skinnfell frå sau

  • Elles så sankar vi sesongens ville urter og vekstar til restaurantmarknaden og leverer bl.a. blomster til garnityr

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

For å bestille gardsprodukter frå oss kan du ta kontakt via vår Facebook sida eller på e-post.

Kontakt oss:

Telefon - 95 08 64 94

Mail - solendgaarden@gmail.com

Facebook - Nordre Solend Gård

Instagram - Nordre Solend Gård

Beste helsing Maya og Martin!

bottom of page