top of page

Nordre Solend Gård

7.jpg

Kven er vi?

På den vesle garden vår på Radøy produsera vi rampete
mat i frisk kystluft. Vi er oppteken av å produsere mat på det ressursgrunnlaget vi har på garden og at vi skal leggje til rette for eit rikt biologisk mangfald og ein berekraftig
matproduksjon.

 

Vi har fokus på kvalitet i heile livsløpet til
dyra vi har i vår omsorg og vekstane vi haustar.

Kva er rampete mat?
Rampete mat vil sei at dyra får utøve mest mogeleg naturlig åtferd og at vi dyrkar matvekstane på ein slik måte at ein ivaretek og styrkar det viktige mikrolivet i jorda. Dette gir eit sluttprodukt som vi meiner er smakeleg, miljøvennleg og berekraftig.Og dermed også dyr og vekstar som har moglegheit for å få vere rampete då de får styre kvardagen og veksten sin etter eige ysnkje og grunnlag.

Kva produkt sel vi?

  • Økologiske egg frå frilandshøns

  • Økologiske egg frå frilandsender

  • Kjøtt frå frilandsgris

  • Økologisk kjekjøt frå heilårs utegangergeit

  • Sesongens honning frå bigarden vår

  • Elles så sankar vi sesongens ville urter og vekstar til restaurantmarknaden
    og leverer bl.a. blomster til garnityr.

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

For å bestille gardsproduktet frå oss kan du ta kontakt via vår Facebooksida eller på e-post.

Kontakt oss:

bottom of page