top of page

Osterøy Ysteri

Osterøy_Ysteri.jpg

Kven er vi?

Velkomen til Lars, Berit og dotter Guri på Osterøy,

på Bernes eller på stølen i Tyssebotn.

Me driv eit familiegardsbruk med ysteri og produksjonslokale og driv støl. Me har norsk mjølkegeit og sau av rasen gammal norsk spælsau og ynskjer å drive berekraftig og å best mogleg nytte dei ressursane garden kan gje heime og ved stølen i fjellet.

 

Me lagar handverksmat av egne råvarer av mjølk og kjøt. Guri er nå 5.genrasjons yster, pølsemakar og tradisjonsberar i familien.

 

Noreg gror att av skog og kratt og me ser det viktigare enn nokon gong å ha beitedyr for å halde kulturlandskapet ved like. Difor får både sauane og geitene våre være ute på beite i skog og mark så mykje som mogleg. Det gjer og at dyra våre har ei svært god helse og har ein god trivnad. Om sommaren held me til på stølen i Tyssebotn og både folk og dyr nyter fjell-livet. Geitene er flinke og kjem heim til mjølking morgon og kveld. Om det er dårlig vær kan de få være inne i ein tørr og lun flor eller de ligg og soler seg på svabergene ved eit fjellvatn i finværet. Sauene trekker om sommaren opp til Høgafjellet, det høgste fjellet på Osterøy.

Kva produkt sel vi?

 • Ekte brun geitost

 • Spekepølse av geit

 • Fenalår

 • Morrpølse

 • Saueskinn i ulike fargar

 • Garn

 • Ull

 • Avhengig av sesong kan vi og tilby:

 • Pinnekjøt

 • Ferskt kjøt frå kje og lam

 • Sesongvarar frå eigen hage og naturen rundt garden
   

 • Etter avtale kan me og ta i mot grupper for omvising i ysteri eller fjøs på garden  og på stølen. Eller om nokon vil bli med oss på en kjekk tur i kulturlandskapet ved fjorden eller i marka.

Kor kan du få kjøpt våre produkt?

 • Me har eige gardsutsal.

 • Me leverer og ost til ulike forretningar. Ta kontakt og vi fortel om nærmaste utsal eller avtale om å møtes for levering. Varer kan og sendast i posten.

Kontakt oss:

Berit Ophus, Lars Tyssebotn og Guri Ophus Tyssebotn

Telefon - 90 53 09 39  |  95 77 98 01 |  976 82 629

Mail - lar-ty@online.no

bottom of page