top of page

Skjerjehamn Hotell og Restaurant

image-asset.png

Kven er vi?

Havet har danna livsgrunnlaget til Skjerjehamn i tusenar av år. Skjerjehamn har vore eit viktig knutepunkt for fiske, handel og industri, og på byrgjinga av 1900-tallet var det ein av dei største havnene på Vestlandet.

 

Når transport blei flytta frå sjø til land rundt midten av forrige århundre, stilna det yrande livet her for ei tid. I dag er den gamle handelsstanden blitt ein serveringsstad med overnatting. Her kan ein arrangerer bryllaup, selskap m.m.

 

Elles er restauranten open kvardag. Skjerjehamn er ein fantastisk flott plass, som ein kan besøke heile året enten med bil eller båt.

Kva tilbyr vi på vår serveringsstad?

Vi tilbyr a´la Carte servering, med base i lokale råvarer året rundt.

 Vi er særskilt stolt av vår eigen fjoraure, som vert produsert i

Firda sitt eige anlegg, og vert servert mellom anna røykt, grava og fersk.  

Kor held vi til?

Gulen – Skjerjehamn 224, 5977 Ånneland

Kontakt oss:

Telefon - 95 42 20 33

Mail - post@skjerjehamn.no

Heimeside - Skjerjehamn.no

Facebook - Skjerjehamn

Instagram - Skjerjehamn

bottom of page